Dr. Győrki Mónika

Munkám során kiemelt hangsúlyt fektetek a jogi kockázatok feltárására és a költségek optimalizálására.

A jogi konfliktusok megoldása során – Ügyfeleim igényei szerint – törekszem a valamennyi érintett Fél megelégedésére szolgáló, idő- és költségkímélő egyezség elérésére. Amennyiben a probléma jellege engedi, Ügyfeleim figyelmét felhívom a peren kívüli megegyezés lehetőségére, és a Felek hajlandósága esetén elősegítem az egyezséggel záruló jogi megoldásokat.


Kiemelt
szakterületek:


Ingatlanjog

A polgári jogi szerződések között kiemelkedő jelentőségük van az ingatlanokkal kapcsolatos ügyleteknek, különös tekintettel az alábbiakra:

 • ingatlan adásvétel, csere, ajándékozás, építési szerződés, ingatlanbérlet, ingatlanhasználati szerződések;
 • haszonélvezeti jog, elővásárlási jog, vételi jog bejegyzése,
 • jelzálogjog bejegyzése (pl. kölcsönszerződéssel kapcsolatban);
 • közös tulajdon megszüntetése;
 • tartási-, öröklési-, életjáradéki szerződések;
 • ingatlan végrehajtás.

 

Munkajog

 • Társaságok képviselete munkaügyi felügyeleti eljárásban, munkaügyi ellenőrzés során.
 • Munkaszerződések szakszerű előkészítése, aktualizálása, véleményezése.
 • Versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések, munkáltatói szabályzatok, leltárfelelősségi megállapodások készítése, véleményezése.
 • Vezetői munkaszerződések készítése.
 • Belső szabályzatok készítése, véleményezése (pl. cégautó-szabályzat, céges mobiltelefon és számítógép használatára vonatkozó szabályzat, cafeteria szabályzat, magatartási szabályzat, béren kívüli juttatás szabályzat, munkába járási támogatások stb.).
 • Munkaszerződés rendes felmondása, illetve azonnali hatályú megszüntetése, közös megegyezéssel történő megszüntetésről szóló megállapodás előkészítése.
 • Munkáltató, illetve munkavállaló képviselete munkaügyi jogvitában peren kívül, valamint bíróság előtt egyaránt.

 

Társasági jog

 • gazdasági társaságok alapítása;
 • társasági szerződés (alapító okirat) módosítása, törzstőke emelés, leszállítás;
 • tagsági részesedés átruházása;
 • végelszámolás.

 

Gazdasági jog

A cégjogi ügyeket meghaladóan vállalom a Társaságok, egyéb gazdálkodó, illetve nonprofit szervezetek működésével kapcsolatos polgári jogi szerződések előkészítését, általános szerződési feltételek kidolgozását és aktualizálását, szerződésrendszerek kialakítását. Jogi tanácsadással állok rendelkezésre szerződésszegés, teljesítési késedelem, hibás teljesítés esetén.

 

Polgári jog

A gazdasági társaságok jogi hátterének folyamatos biztosítása, mindennapi jogi ügyeik kezelése mellett magánszemély Ügyfeleim képviseletét is ellátom – többek között – az alábbi területeken:

 • polgári jogi szerződések előkészítése, véleményezése,
 • tulajdonjogi viták, közös tulajdon megszüntetése;
 • birtok és birtokvédelemhez kapcsolódó ügyek;
 • szavatossági és kártérítési ügyek;
 • szerződésszegés;
 • kintlévőségek kezelése, követelések érvényesítése, fizetési felszólítások megírása, fizetési meghagyásos eljárás, peres eljárás során történő jogi képviselet.


Házassági vagyonjog, családjog, öröklés

 • házasság felbontása ügyében előzetes tanácsadás, valamint perbeli képviselet;
 • kiskorú gyermek elhelyezése, kapcsolattartás a különélő szülővel, tartásdíj iránti ügyek;
 • házassági vagyonjogi szerződés, tartási és életjáradéki szerződés okiratba foglalása,
 • házastársi vagyonközösség megszüntetése perben és peren kívül,
 • végintézkedés készítése,
 • hagyatéki eljárás során történő képviseletet.

Kiskorú gyermeket érintő, továbbá házasság felbontása iránti, illetve vagyonjogi perekben különös hangsúlyt fektetek a Felek közötti lehetőség szerinti együttműködés és a közös megegyezés előmozdítására.

 

Médiajog

 • a média területéhez kapcsolódó polgári jogi feladatok pl. személyiségi jogi ügyek, sajtó-helyreigazítás,
 • tanácsadás a Médiatörvény előírásaival kapcsolatos szakkérdésekben (pl. médiaszolgáltatások bejelentése, tartalmi előírások, reklám, termékmegjelenítés, esélyegyenlőségi szabályozás);
 • NMHH által indított hatósági eljárásokban a Társaság képviselete a közigazgatási, valamint az azt követő peres eljárás során;
 • reklámügynökségi megállapodások, barterszerződések, ügynökségi általános szerződési feltételek szerkesztése.

 

Szerzői jog

 • jogi tanácsadás szerzői jogi kérdésekben.
 • közreműködés védjegy-bejegyzési és egyéb iparjogvédelmi eljárásokban.

 

Közigazgatási jog

A vállalkozási tevékenységgel összefüggő és egyéb hatósági engedélyek beszerzésében történő közreműködés, valamint egyéb közigazgatási eljárásban történő jogi tanácsadás, képviselet.

 

Elérhetőség:
1027 Budapest,
Kandó Kálmán u. 3. IV/3.
Tel./Fax:+36-1-220-1652
Mobil:+36-20/389-0699
E-mail: gyorkim@t-online.hu

Nincs hozzászólás

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

WordPress Themes